hareid_il_logo_135.png

 
20.02. Årsmøte Hovudstyre 2.mars kl. 19.00

Vi ønskjer velkomne til Årsmøte Torsdag 2.mars kl.19.00 i festsalen på klubbhuset.

I tillegg til vanlege årsmøtesaker vil Harald Møller orientere om fotballhall-prosjektet.

Dokumenta til årsmøte ligg som vedlegg.

budsjett_2017_hl_og_klubbhus.pdf
notar_til_rekneskapen_2016_hareid_il.pdf
ny_lov_fr_mars_2017.pdf
organisasjonsplan_2017.pdf
sakliste_rsm_tet_2017.pdf
sak_11-12_saksdokument_kontingent_og_budsjett.pdf
sak_13-14_saksdokument_ny_lov_og_organisasjons.pdf
sak_15_1-6_valnemda_si_tilr_ding_2017.pdf
sak_15_7-9_valnemnd_hareid_idrettslag.pdf
sak_8_rsmelding_hovudstyret_inkl_klubbhus.pdf
sak_9_-_rekneskap_2016_hil-_hovudlag.pdf
sak_9_-_rekneskap_klubbhus_2016.pdf
27.01. Ny generalsponsor til Hareid il


Hareid IL og Sparebanken Møre har inngått en ny treårig samarbeidsavtale. I tillegg gir banken 1,1 millioner til fotballhallen.

I tillegg til eit betydeleg løft for å få den nye fotballhallen realisert, vil Sparebanken Møre også bidra økonomisk til drifta av idrettslaget. Avtalen medfører også nye konkurransedrakter til alle grupper.

Hareid IL er også glade for å ha inngått nye samarbeidsavtaler med hovudsponsorar som:

Hareid Group

Jets

Kleven

Rolls-Royce

Ulstein

Tussa

Sjå artikkel i Vikebladet

01.02. MAILADRESSE IKKJE LENGER I BRUK
I løpet av denne veka blir kontaktadressa hareidsida@gmail.com avvikla. 
01.02.17 15:17
31.01. BJØRLYKKE NY LEIAR I HAREID IL FOTBALL
31.01. BJØRLYKKE NY LEIAR I HAREID IL FOTBALL
Tysdag kveld var det halde årsmøte for Hareid IL Fotball.Og det var eit spesielt årsmøte, sidan fotballgruppa frå no av skal organiserast på ein annan måte enn tidlegare. No blir det eitt felles fotballstyre på toppen (altså ikkje eitt for yngres og eitt for resten), og derunder fire forskjellige komitear: Sport/aktivitet, anlegg, økonomi/dugnad og organiasjon/Fair Play. Med andre ord eksisterer heller ikkje sportsleg utval lenger. Ottar Eiksund Røyset frå valnemnda forklarte at dei hadde hatt dårleg tid til å fylle opp eit styre. Derfor var så langt berre tre av seks styremedlemmer på plass per dato. Årsmøtet vedtok at resten supplert inn til hovudlaget sitt årsmøte 2. mars. Dei som var valt inn i kveld er: Cecilie Bjørlykke - leiar Sonja Bjørlykke - leiar for organisasjon/Fair Play Sindre Breivik - leiar for anlegg Det manglar altså to utvalsleiarar pluss ein nestleiar. Dei ulike utvalsleiarane skal igjen ha folk under seg i utvala sine. Nokre av desse er på plass, men ingen av dei vart valt inn på årsmøte. Vi ønskjer det nye styret lykke til!
31.01.17 20:57
31.01. GAMLESTYRET TAKKAR FOR SEG
31.01. GAMLESTYRET TAKKAR FOR SEG
I kveld vart det halde årsmøte i Hareid IL Fotball. Vi kjem straks tilbake til kven som er ny leiar. Men la oss første takke av ein del av dei som har vore med i fleire år og som no gir seg i styresamanheng.«Gamlestyret» takkar for seg Hareid IL Fotball blir frå no av organisert på ein ny måte, med eitt fotballstyre og fleire underkomitear. Det gjer at fleire som har vore med lenge no er ute av styret. Dei fleste av dei som blir nemnt under held fram i Hareid IL Fotball, mange av dei som trenarar eller i andre roller. Men i styresamanheng takkar dei altså for seg – etter mange år. Og for mange har det blitt nokre år... * Vagn Scheide Mork. Kom inn i styret alt før jul 2004, og har sete der samanhengande sidan. Med andre ord er Mork både den som har flest a-kampar for Hareid gjennom historia, og den som har sete flest år i styret – i strekk (Aursnes slår vel alle klart om ein tel år i styret totalt). Mork har desse åra hatt alle verva i styret bortsett frå leiarvervet. Har hatt mykje med det sportslege å gjere, både før og under sportsleg utval, og nokre år var han også den som tok det tyngste taket på sponsorsida. * Einar Orten Trovåg. Kom inn i styret før jul 2008. Var leiar som 21-åring. Har sidan hatt dei fleste verva sett vekk frå kasserarvervet. Var i likskap med Mork mykje aktiv rundt det sportslege, og sat i sportsleg utval alle åra det eksiserte. Har også hatt ansvar for heimesida og statistikkføringa i mange år. Var også leiar i yngres eitt år, og sat der som vanleg styremedlem i yngres eit par andre år. * Eiliv-Tore Howlid. Kom inn i styret før jul 2009. Var i mange år representant for spelarane. Vart så leiar for eitt år sidan. Sat i sportsleg utval alle åra det eksisterte (2010-2017). * Gunnar Aursnes. Kom inn i styret før jul 2010. Men om det var hans siste periode i styret, så var det heilt sikkert ikkje hans første. Har vore med i styret både på 70-, 80- og 90-talet i forskjellige verv. Dei siste åra er det som kasserar Aursnes har vore med i styret, men tidlegare har han også vore både leiar og sekretær. * Odd Arve Riise. Kom inn i styret som yngres-leiar før jul 2012, eit verv han hadde fram til sommaren 2015, då han gjekk inn som ordinært medlem i fotballstyret. Men i likskap med Aursnes har Riise også vore med i «gamle dagar», mellom som leiar eit par år på 90-talet. Saman med Vagn Scheide Mork gjorde Riise ein enorm jobb med å skaffe midlar til dagleg leiar (og anna) før 2014. * På biletet ser vi elles Lars Roar Holstad, som «berre» har vore med i eitt år. Men til gjengjeld gjort ein enorm jobb, først og fremst i sportsleg utval, denne perioden. I månadane før jul sat Holstad ofte i fleire møte kvar dag for å få trenarkabalane til å gå opp. * På biletet ser vi også Stian Mork Auberg. Vålerenga-mannen har vore nestleiar i yngres avdeling dei to siste åra. Det siste året har han også vore med i sportsleg utval. Auberg har ikkje minst gjort ein god jobb rundt Hareid IL sine Sparebank1-turneringar om haustane. * Og så er det sikkert fleire som kunne eller skulle ha vore nemnt. Men dette var altså dei som deltok på årsmøtet og som skal gå av – og som stilte seg opp til fotografering etterpå. Med dette takkar det gamle fotballstyret for seg, og ønskjer det nye lykke til!
31.01.17 20:48
29.01. NY SIGER TIL HAREID JUNIOR
29.01. NY SIGER TIL HAREID JUNIOR
Hareid-juniorane nærmar seg 1.-divisjon. I dag vann dei 1-0 mot SIF/Hessa etter mål av William Valde Bigset, og med tre sigrar av tre moglege begynner det å lukte 1.-divisjon av laget. To eller tre poeng på dei to kampane mot FK Sykkylven og Herd neste helg bør i alle fall halde. Men det blir sjølvsagt ikkje lett. Kampar og tabell.
29.01.17 17:34
29.01. AMUNDSEN TIL HØDD?
29.01. AMUNDSEN TIL HØDD?
Hareid hadde ein relativt tung haustsesong i fjor, men eitt av lyspunkta var Roar Amundsen. Mannen frå Vinstra melde overgang frå Ready til Hareid eit par kampar ut i haustsesongen. Og var mellom anna med på å sikre viktige trepoengarar mot LGFK og Skodje. Det var også meininga at Amundsen skulle spele på Hareid det neste halvåret. Men dei siste vekene har vist at han er attraktiv også for fleire andre klubbar i distriktet. Først kom 4.-divisjonskollega Bergsøy på bana, og så 2.-divisjonsklubben Hødd - der han etter planen skal trene komande veke. Så vi får sjå kva som skjer. Det er ikkje meir enn nokre få dagar sidan sist Amundsen trena med Hareid. Og det er ingen løste dører for han her.
29.01.17 17:28

LEIGE FESTLOKALE?

HAREID IL KLUBBHUS

Tlf. 91546619 / 90514047

Sjekk her for ledig tid.

Sjå våre festlokale. Klikk oppe i høgre hjørne for store bilde.

ARRANGEMENT

 

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL
GENERALSPONSOR

 

 


                                                    HOVUDSPONSORAR