hareid_il_logo_135.png

 

HIL Badminton

Adresse:
Hareid IL Badminton
6060 Hareid

Styret i Hareid IL Badminton

Andreas Røyseth Formann andreas.royseth@odim.no 95170867
Jo Arve Holstad Nestformann alicejo@online.no 95067431
Sindre Breivik Kasserar sindre.b@tussa.com 40243522
Richard Jenssen Sekretær richard.jensen@klevenverft.no 41697793
Per Håkon Kleppe Webmaster perhkleppe@hotmail.com 91770678
Andreas Røyseth Trener andreas.royseth@tussa.com 95170867

Nytt styre velges den 1.11.2009

Kontingent
Treningsavgift for vaksne kr. 200,- per år, barn u/15 kr.75,- per år.

Trenings avgift gjeld frå 1.11 til 31.10 året etter og betales til : Konto nr: 3910.14.42695
Adresse: Hareid IL Badminton, v/Sindre Breivik, 6060 HAREID

I tillegg må ein betale medlemsavgift til Hareid IL, eigen giro blir tilsendt frå Idrettslaget seinare. Dei som er medlem i ei anna gruppe i HIL, skal ikkje betale denne ein gong til.

HIL Kontingent
Konto.nr.: 4093 52 24812
Adresse:  Hareid IL, 6060 Hareid
HIL kontingent er: Familie 450, Barn 200, vaksen 300

Medlems påmelding
Påmelding skjer ved innbetaling av treningsavgift til konto.
Ved påmelding vil vi ha informasjon om:
Navn, adresse, fødselsdato, e-post (gjerne til foreldre).
Send denne informasjonen på epost til sindre.b@tussa.com

Baller
Plastballer er Inkludert i treningskontingenten. Dette betaler klubben.

Merk, at når vi av og til annonserer for kjøp av baller, så gjelder dette fjørballer. Fjørballer blir brukt i turneringer for seinorspelarar og er dyre, derfor må kvar enkelt kjøpe fjørballer sjølv." For yngre spelarar, blir det brukt plastballer også i turneringer.

ARRANGEMENT

Årsmøte Hovudlaget

7.mars kl. 19.00

------------------------

Årsmøte Turn

6. Februar kl.19.00

Årsmøte Friidrett

14.februar kl. 19.00

Årsmøte Handball 

18.februar kl. 18.30

Årsmøte Trim

20. Februar kl. 19.00

Møtestad for alle årsmøter er på klubbhuset.

 

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL