hareid_il_logo_135.png

 

1970-talet

Ei klassisk 70-talsutgåve av Hareid. Bak frå venstre: Odd Brandal, Leiv Arne Grimstad, Arve Rise Gunnar Aursnes, Jon Jarle Holstad, ...., Audun Grimstad.Framme frå venstre: Jon Olav "Dennis" Slettebakk, Lars Atle Flø, Jon Erik Andreassen, Erling Hareide, Jon Gjerde, Hans Gisle Holstad, Bjarte Husøy

Ei klassisk 70-talsutgåve av Hareid. Bak frå venstre: Odd Brandal, Leiv Arne Grimstad, Arve Rise Gunnar Aursnes, Jon Jarle Holstad, ...., Audun Grimstad.
Framme frå venstre: Jon Olav "Dennis" Slettebakk, Lars Atle Flø, Jon Erik Andreassen, Erling Hareide, Jon Gjerde, Hans Gisle Holstad, Bjarte Husøy

70-talet var eit veldig varierande tiår, men Hareid var på rett veg. I 1971 rykte Hareid eigentleg ned til 6.-divisjon (nivå 6), men ei divisjonsomlegging redda plassen. Etter opprykk til den øvste krinsserien (4.-divisjon) i 1972, vart Hareid verande på nivået ut tiåret. Prestasjonane varierte ofte mykje frå vår til haust, anten i positivt eller negativ forstand. Men før 1979-sesongen kom Hans Gisle Holstad inn som trenar, og då gjekk Hareid like godt til topps i 4.-divisjon. Dessverre vart det tap mot Åndalsnes i den tredje og siste kvalikkampen om opprykk til landsdelserien. Men "Kisse" var i gang, og resten er historie...

ARRANGEMENT

Årsmøte Hovudlaget

7.mars kl. 19.00

------------------------

Årsmøte Turn

6. Februar kl.19.00

Årsmøte Friidrett

14.februar kl. 19.00

Årsmøte Handball 

18.februar kl. 18.30

Årsmøte Trim

20. Februar kl. 19.00

Møtestad for alle årsmøter er på klubbhuset.

 

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR