hareid_il_logo_135.png

 

TILLITSVALDE OG ENGASJERTE 2015

Tillitsvalde Hareid IL Fotball senior 2015

Styret:
Leiar: Stian Runne Brandal
Nestleiar: Vagn Scheide Mork
Kasserar: Gunnar Aursnes
Sekretær: Einar Orten Trovåg (NB. Sjukmeldt og lite med denne sesongen.)
Styremedlem: Odd Arve Riise
Styremedlem: Eiliv-Tore Howlid
Styremedlem: Torstein Holstad Sivertsen (NB. Slutta om våren. Vart ikkje erstatta.)
Styremedlem: Arnhild Åsmo Bigset
Leiar yngres: Odd Arve Riise til juni, Cecilie Bjørlykke frå juni
Dagleg leiar: Anita Waage
I tillegg møtte Sindre Breivik frå drift/yngres på dei fleste møta.

Sportsleg utval:
Vagn Scheide Mork, Einar Orten Trovåg, Eiliv-Tore Howlid, Katrine Holstad (kom inn om hausten)
(EOT vart valt inn som leiar på årsmøte, men VSM fungerte som leiar.)

Seniorgruppe/driftsgruppe anlegg:
Tor Henning Andersen, Sindre Breivik, Gunnar Aursnes, Harald Møller, Odd Brandal, Leiv Arne Grimstad, Kristian Angelsen

Arrangement (i tillegg til styret og støtteapparat):
Ole Frank Bakken, Ulf Hansrud, Markus Bjerkvik Gjerde, Kevin Aarvik Hestholm, Per Inia Brekke, Ulrich Kurseth.

A-laget menn:
Hovudtrenar: Stig Monsen
Hjelpetrenarar: Vidar Vollsæter og Harald Møller
Lagleiar: Kristian Angelsen
Medhjelpar: Anders Hjelle Øiestad
Materialforvaltar: Knut Helge Hovden

Hareid 2 og 3, menn:
Ikkje så veldig definerte oppgåver her, men: Jonas Pilskog Pedersen, Per Inia Brekke, Torstein Holstad Sivertsen og Einar Orten Trovåg (mykje sjukmeldt) bidrog mest.

Damelaget:
Trenarar: Venthan Ketheeswaran og Fredrik Andresen
Stand-in-trenarar: Anita Waage og Astrid Hareide Holstad
Lagleiar: Arnhild Åsmo Bigset

*

Yngres-styret 2015:

Leiar: Odd Arve Riise (til juni), Cecilie Bjørlykke (frå juni)
Nestleiar: Stian Mork Auberg
Kasserar/økonomi: Anita Waage
Materialforvaltar: Harald Berstad
Medlem: Vanja Myrvang
Sekretær: Britt Brandal
Medlem: Per Inia Brekke
Drift anlegg: Sindre Breivik

ARRANGEMENT

Årsmøte Hovudlaget

7.mars kl. 19.00

------------------------

Årsmøte Turn

6. Februar kl.19.00

Årsmøte Friidrett

14.februar kl. 19.00

Årsmøte Handball 

18.februar kl. 18.30

Årsmøte Trim

20. Februar kl. 19.00

Møtestad for alle årsmøter er på klubbhuset.

 

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR