hareid_il_logo_135.png

 

Styre og stell 1990

Fotballstyret:

Leiar: Ståle Urke
Nestleiar: Rune Børjeson
Kasserar: Wernik Hauge
Sekretær: Svein Almestad
Formann yngres: Severin Eilertsen
Kasserar yngres: Inger Anne Åkervik
Dommar/kurs/anlegg: Einar Elvanes
Materialforvaltar: Sverre Pettersen
Materialassistent: Webjørn Landmark
Banekoordinator: Sindre Hareide

* Sverre Pettersen, Hans Gisle Holstad, Audun Slotterøy, Per Erik Akerjordet, Vidar Vollsæter, Bergsvein Øvrelid og Ståle Urke fekk alle 5-årspokal for leiarinnsats etter denne sesongen.

ARRANGEMENT

MiTT VALG KURS

27.oktober

Påmeldinglink Mitt Valg Kurs 27.10. 

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 
   SPONSORAR