hareid_il_logo_135.png

 

Styre og stell 1995

Fotballstyret:

Leiar: Bjørn Røyset
Nestleiar: Atle Gjerde
Sportsleg leiar: Bjørn Røyset
Kasserar: Gunnar Aursnes
Sekretær: Vidar Røyset
Styremedlemmar: Sølvi Otterdal, Turid Hugøy
Leiar u-gruppe: Kjell Bjørn Hovden

Resten av u-gruppa:

Økonomi: Dag Bjåstad
Sekretær: Jan Håvard Nytun
Styremedlem: Jan Ove Hareide

Andre aktørar:

Trenarkontakt: Harald Møller
Materialforvaltar: Sverre Pettersen
Vaktsjef: Harald Aasen
Billettar: Lars og Linda Teigene
Kiosk: Turid Hugøy

ARRANGEMENT

Årsmøte Hovudlaget

7.mars kl. 19.00

------------------------

Årsmøte Turn

6. Februar kl.19.00

Årsmøte Friidrett

14.februar kl. 19.00

Årsmøte Handball 

18.februar kl. 18.30

Årsmøte Trim

20. Februar kl. 19.00

Møtestad for alle årsmøter er på klubbhuset.

 

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR