hareid_il_logo_135.png

 

Styre og stell 1999

Fotballstyret:

Leiar: Willy Nesset
Nestleiar: Kjellbjørn Hovden
Kasserar: Tor Henning Andersen
Sekretær: Anja Holstad
Styremedlem: Anders Riise
Styremedlem: Trine Årsbog

Desse møtte også:

Lars Atle Flø og Stein Arve Rise, oppmenn a-lag
Sverre Pettersen, arrangementsjef
Hallvar Møller, spelarrepr.
Vidar Vollsæter, hovudlagsleiar

Yngresstyret:

Leiar: Harald Møller (til 1. april)
Kasserar: Hans Howlid
Styremedlem: John Jarle Holstad (vår)
Styremedlem: Hans Gisle Holstad
(Siste halvår fungerte Holstad og Howlid som eit slags styringsråd)

Tillitsvalde:

Sportslege leiarar: Stein Arve Rise og Lars Atle Flø
Trenarkontakt: Harald Møller
Kiosk: Trine Årsbog
Materialforvaltar: Håvard Røyset
Draktvask: Sverre Pettersen
Vaktsjefar: Harald Åsen og Bjarne Røyset
Billettar: Linda og Lars Teigene

Økonomigruppe:

Anders Riise (leiar), Bjørn Steinar Røyset, Tor Henning Andersen, Odd Brandal.

Arrangementgruppe:

Sverre Pettersen (leiar), Audun Slotterøy, Trine Årsbog, Judith Eimhjellen Bordoy, Tor Henning Andersen.

ARRANGEMENT

Årsmøte Hovudlaget

7.mars kl. 19.00

------------------------

Årsmøte Turn

6. Februar kl.19.00

Årsmøte Friidrett

14.februar kl. 19.00

Årsmøte Handball 

18.februar kl. 18.30

Årsmøte Trim

20. Februar kl. 19.00

Møtestad for alle årsmøter er på klubbhuset.

 

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR