hareid_il_logo_135.png

 

08.03. Uttak til national talentleir

hilde.jpg
76 jenter født i 2004 og 2005 er tatt ut til Equinor Talentleir i Sarpsborg i slutten av mars.

Ein av desse er Hareidsjenta, Hilde Årsbog Bjåstad (til venstre på bilde). Ho er einaste lokale jente som er tatt ut i si klasse. Totalt 19 jenter er tatt ut i J14-troppa.

Hilde er spelar både på gutar 14 og jenter 14 til Hareid.

Hareid IL ønskjer denne talentfulle jenta, lukke til på samlinga! Girri, girri!!

Tropp J2005:

Hilde Årsbog Bjåstad - Hareid
Ragnhild Skage - Bønes
Tuva Henriksen - Nanset
Kari Hoøen - Gimse
Norah Mortensen - Kolbotn
Sofie Graabak - Vestbyen
Leonie Riis - Lyn
Amalie Rasmussen - Ekholt
Helle Aune - Viking
Kamilla Melgård - Lyn
Malin Tjellaug - Stryn
Signe Gaupset - Rival
Nora Nøss - Os
Ane Wedde Buer - Lillestrøm
Ida Garstad Eriksen - Stathelle
Amalie Isabell Taraldsen - Tromsø
Karoline Krok Eikefjord - Stabæk
Hermine Kjøsnes - Stryn
Ella Bakke-Andersen - Viking

Les meir:
https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/spillerutvikling/2019/uttak-equinor-talentleir-jenter2/

22.02. Innkalling til trenar-/lagsleiarmøte

Tysdag 5.mars klokka 19.00. Festsalen på Hareid IL Klubbhus. Berekna tidsbruk: 1 ½ time.

Har de saker under eventuelt, meld disse inn på førehand. Alle laga skal være representerte!

Saker:
1. Generell informasjon frå styret i Hareid IL fotball ( FIKS-Min idrett-Treningsøkta- Klubbadmin-Spond. Presentasjon av nytt styre, samt undergrupper og deira arbeidsområde. )
2. MITT VAL- informasjon
3. «Kvalitetsklubb» - informasjon
4. Fair Play- handlingsplan og retningslinjer.
5. Politiattestar.
6. Treningstider vinter 2019
7. Treningsavgift 2019 og kontingent HIL 2019
8. Reglement for kunstgrasbana og ballrommet.
9. Trenarkurs
10. Klubbkveld 4.april
11. Fruktkonto
12. Info om status på hallprosjekt
13. Eventuelt

Vel møtt!

Med helsing Hareid IL fotball

30.01. Trenarkurs på hareid i mars

Arrangør av NFF Grasrottrenaren vinter/vår 2019:

Sunnmøre Fotballkrets har lagt ut ein del datoer for delkurs i NFF Grasrottrenaren. I tabellen kan du sjå at Hareid skal vere teknisk arrangør for delkurs 2: 6.-13. og 20.mars.

Kurset er gratis!..

Arrangør: Delkurs: Dato 1: Dato 2: Dato 3:

Vigra IL 1 Fredag 25.01 Lørdag 26.01
IL Valder 2 Onsdag 13.02 Søndag 17.02
Bergsøy IL 1 Fredag 15.02 Lørdag 16.02
Hareid IL 2 Onsdag 06.03 Onsdag 13.03 Onsdag 20.03
Aksla IL 3 Onsdag 13.03 Lørdag 16.03
Langevåg IL 1 Onsdag 27.03 Onsdag 03.04 Onsdag 10.04
Emblem IL 4 Torsdag 04.04 Lørdag 06.04

Klokkeslett:
Midtveke: 1730-2100
Helgedag: 1000-1630

Link til SFKs nettside og kursoversikt:
https://www.fotball.no/kurs/?d=17

13.12. Rise tek over som leiar i fotballstyre

Osndag vart Per Johan Rise valt som ny leiar til fotballgruppa.

Det var onsdag kalla inn til ekstraordinært årsmøte i Hareid IL fotballgruppa, der det stod to saker på sakslista. Den eine saka var val av nytt styre, medan den andre var ny valnemd.

Slik ser det nye styret og valnemnda ut:

Leiar: Per Johan Rise - 1 år
Nest leiar: Terje Balsnes - 2 år
Medlem 1: Sindre Breivik, Anlegg - 1 år
Medlem 2: Sonja Bjørlykke, Arrangement - 2 år
Medlem 3: Evelyn Røren, Verdikommisjon - 2 år
Medlem 4: Cecilie Bjørlykke, Sportsleg - 1 år

.
Valnemd:
Olav Sindre Rise , Leiar - 1 år
Johannes Cristian Riise, Medlem - 2 år
Benjamin Reite, Medlem - 2 år

05.11. Innkalling til årsmøte i fotballgruppa

Klubbhuset, Onsdag 21.november klokka 19.00

Saker:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Val av ordstyrar
3. Val av to personar til å skrive under protokollen
4. Gjennomgang av årsmelding Hareid IL Fotball
5. Val
6. Eventuelt innkomne saker

05.10. Rekruttere folk til styret

Styrevedtak:
For å rekruttere folk til styret

Styret ser ingen annan utveg enn at kvart lag stiller med ein representant til disposisjon i fotballstyret. Alle lag har mange engasjerte føresette og fotballen i Hareid er avhengig av engasjerte personar for å drive klubben vidare inn i framtida.

Frist for å melde inn representant er 01.11.18 til epost: fotball@hareidil.no

04.10. Haustfest Torsdag 08.11. kl. 18.00

Hareid IL fotball vil også i år invitere til haustfest for trenarar og lagsleiarar. Vi ønskjer å legge opp til ein kveld der ein kombinerer trenar/ lagsleiarsamling samt oppsummering av sesongen både frå trenar/ lagsleiarnivå og styret si side.

Haustfesten vil også i år omhandle eit tema, men også tid for å vere sosiale og snakke saman utanfor bana.

Ein fantastisk flott innsats er gjort gjennom heile året med alle desse aktive fotballspelarane og derfor ønskjer vi gi litt tilbake med å arrangere ein slik kveld.

Hareid IL fotball vil servere mat og drikke, og det vil bli utdeling av heider og ære for pliktoppfyllande friviljuge.

Ber om at de «melder» dykk på denne samlinga til fotball@hareidil.no innan 1.november dette med tanke på bestilling av mat.

Håper de ser på dette som eit positivt tiltak, og ei fin avslutning av sesongen. Meld dykk på!

Årsmøtet for Hareid IL fotball vert onsdag 21.november

04.10. Årsmeldingar

Sesongen 2018 er over og dette betyr at alle lag i avdelinga må sende inn årsmeldingar. Årsmeldinga skal ta føre seg det dei ulike laga har gjort frå 1. januar 2018 til 31. desember 2018 (det vil seie at eventuelle cupar og anna eit lag har delteke i slutt november og desember i år skal med i meldinga, men kan etterleverast/reviderast inn).

Legg ved ein mal for kva som skal/bør vere med i ei årsmelding på slutten av vedlegget.

Absolutt siste frist for å sende inn årsmelding er torsdag 1. november.

Send årsmeldinga til fotball@hareidil.no (helst i wordformat) med "Årsmelding G/J X" som emnetittel.

MAL:
Barnefotball (7-12 år):

(1-2 sider)

1. Merk tydeleg øvst kva lag meldinga gjeld.
2. Kven har vore trenarar, lagleiarar, og hatt andre verv (som foreldregruppe, økonomisjef etc).
3. Namn på spelarar som har vore med. Ta også med dei som eventuelt har slutta undervegs.
4. Treningsmengd (per veke) og treningsstader
5. For 7-10 år: Turneringar laget har delteke på, både i regi av krinsen og andre. Og kor mange lag det er stilt med i desse turneringane. Har Hareid arrangert turnering? (ikkje list opp resultat frå kampane, skriv heller generelt om sportsleg framgang/tilbakegang).
For 11- og 12-årslag: Seriekampar (kva seriar? generelt om korleis det har gått). Eventuelle turneringar ein har delteke på.
6. Har laget hatt eigne økonomitiltak, eventuelle sosiale arrangement etc?
7. Kva har gått bra og kva har gått mindre bra denne sesongen? Kva gjer de annleis neste sesong? Føler laget at hjelpa frå styret har vore der om nødvendig?
8. Held alle i støtteapparatet fram? Eventuelle endringar.
9. Eventuelt
10. Lim gjerne inn eit lagbilete om det finst.

Ungdomsfotball (13-19 år):

(Max 3 sider)

1. Merk tydeleg øvst kva lag meldinga gjeld.
2. Kven har vore trenarar, lagleiarar, og hatt andre verv (som foreldregruppe, økonomisjef etc).
3. Namn på spelarar som har vore med. Ta også med dei som eventuelt har slutta undervegs. Eventuell spelarstatistikk (mål/kampar) om det finst.
+ Ta med spelarar som har hospitert med laget, i tillegg til dei som har hospitert oppover i systemet.
+ Eventuelle spelarar uttekne på tiltak i regi av krinsen (Team Søre, Team Sunnmøre, Team Møre, landslag etc)
+ Eventuelle spelarar hospitert med andre klubbar.
4. Treningsmengd (per veke) og treningsstader
5. Kva serie/divisjon har laget delteke i. Tabell/tabellar (kan klippast inn frå nettet). Resultat (berre Hareid sine kampar). Resultat evt. vinterkvalik. Evt. turneringar laget har delteke i og resultat/utfall frå desse.
6. Har laget hatt eigne økonomitiltak, eventuelle sosiale arrangement etc?
7. Kva har gått bra og kva har gått mindre bra denne sesongen? Føler laget at hjelpa frå styret har vore der om nødvendig?
8. Eventuelt
9. Lim gjerne inn eit lagbilete om det finst.

På førehand takk.

27.08. NFF Grasrottrenarkurs hausten 2018

Sunnmøre Fotballkrets har satt opp ein del Grasrottrenarkurs denne hausten. Kretsen ønskjer at alle klubbar, både kvalitetsklubbar og dei andre klubbane melder på så mange som mogleg på dei ulike delkursa.
I dei to nettsakene under kan du lese meir om detaljer og påmelding.

Vi kjem til å arrangere kurs innan desse kategoriane denne hausten:
- Grasrottrenarkurset: Del 1-2-3-4 (tre kvelder, eller ein kveld og ein helgedag)
- Barnefotballkvelden: Einkveldskurs (1800-2100)
- NFF Spelarutvikling B: Dette kurset skal SFK starte opp i november. Info kjem snarast.
- NFF Trenarveiledaren: 6 plassar i 2019. Invitasjon og søknad kjem i desember.

Får dykk sendt ut denne informasjonen til så mange som mogleg i klubben din snarast!
1. E-post til alle trenarane i klubben.
2. Nettsak på klubbens heimeside.
3. Andre sosiale medier.

Grasrottrenarkurs haust 2018:
https://www.fotball.no/kretser/sunnmore/klubb-leder-og-trener/aktuelt/2018/grasrottrenarkursa-for-hausten-2018/

Grasrottrenarkurs for kvinner:
https://www.fotball.no/kretser/sunnmore/klubb-leder-og-trener/aktuelt/2018/grasrottrenarkurs-berre-for-kvinner/

Årshjul Sunnmøre Fotballkrets:
https://www.fotball.no/kretser/sunnmore/om-kretsen/arshjul/

25.08 SBM CUp avlyst!

Grunna lite påmeldingar blir cupen 1.sept. avlyst!

Sølv for Jenter 16 i Norway cup

j16nc.jpg
Hareid-jentene leverte ei imponerande turnering i årets Norway Cup i klassa sjuar J-16.
Laget gjekk gjennom turneringa utan å tape ein einaste kamp før finala. I finalen møtte dei Blindheim som blei hakket for sterke.
BIL vann til slutt 2-1. HIL gratulerar med ein kjempeprestasjon!

08.06 Sykkylven-Hareid 0-1

33378125_10160475454685215_4839227389995122688.jpg
Årets første borteseier!!

Fredag var Hareid på tur til Velledalen for å spele kamp mot Sykkylven. Det var eit nydelig fotballvèr og alt låg til rette for ein fin fotballkamp. Kampen opna i eit ganske rolig tempo der det ikkje vart skapt nokon sjansa første halvtimen utenom eit par farlige skuddforsøk frå Hareid si side. Etter 38 minutter blir Henrik Hareide Holstad felt på vei frammover. Det påfølgande frisparket blir curla fint i mål av Ola Kalvø Vattøy. Eit nydelig skot frå ca 25 meter. Dette resultatet stod seg til pause. Etter pause vart Hareid trykt bakover på bana. Sykkylven slo mange ballar opp i Hareids 16-meter utan at det vart nokon store sjansar ut av det. Heile backfiraren stod godt i mot i tillegg til Sigve i målet. Hareid fikk seg nokon overgongsmuligheiter utan at dei klarte å ta vare på dei. Gustav kom til ein fin sjanse, der han passerte ein spelar før han skaut lavt nede i venstre hjørnet, men keeperen fekk avverga. Mot slutten hadde Sykkylven ein dobbelsjanse der dei først heada i tverrligaren før Martin Lonvga redda på strek. Det var mange cornerar til Sykkylven mot slutten, men Hareid stod godt i mot.
Årets første borteseier var eit faktum da dommaren blåste i fløyta og karane kunne juble for 3 poeng.

Hareid stilte slik:
Sigve H. Overå-Håvard Bjåstad-Martin Longva-Lars R.Holstad-Antoni Gardshol-Andreas Nesset jr-Ola Kalvø Vattøy-Gustav Bjørlykke-Bendik Engen-August Brandal (Kim A. Alvestad 41)-Henrik Hareide Holstad. Benjamin Reite kom inn for Kim etter 70 minutt.

25.05 Hareid-godØy 2-1

3e14ba6a-c4b0-4e5e-b4a2-2cd71d39f4a5.jpeg
Endelig for Hareid!
Torsdag 24.mai var det klart for runde 6 i 4.divisjon. Hareid var på jakt etter sin første seier for sesongen, og det skulle dei endeleg få!

Sjølv om Hareid-laget har spelt fleire gode kampar denne sesongen, har ikkje marginane vore på deira side. Før kampen mot Godøy låg dei sist på tabellen med 0 poeng, men kunne med siger gå forbi både Godøy og FK Sykkylven på tabellen.

Hareid fekk ein verst tenkeleg start i «6-poengskampen» mot Godøy. Etter 3 minutt fekk gjestane frispark frå om lag 25 meter. Frisparket gjekk over muren og forbi Sigve Overå Hide i Hareid-målet. Hareid kom seg til ein stor sjanse like etter scoringa, men det neste kvarteret var det gjestane som hadde eit lite overtak i kampen.
Snuoperasjon

Etter 20 minutt kom Bendik Engen seg til ein stor sjanse. Ein lang ball frå Lars Roar Holstad gjekk gjennom forsvaret, og vidare til Engen som storma framover langs kanten. Engen fekk avslutta frå skrått hald, men forsøket gjekk i nettveggen.

Hareid tok meir og meir over spelet, og allereie etter 26 minutt fekk dei betalt. Hareid hadde mange mann inne 16-meteren og gjestane sleit med å få klarert ballen etter eit innlegg. Ballen enda til slutt i beina til Ola Kalvø Vattøy, som avslutta kontrollert i lengste hjørnet. Keeperen fekk ei hand på ballen, men på returen frå August Brandal var han sjanselaus. Hareid fortsette å presse gjestane, og med 10 minutt igjen av 1.omgang fekk dei frispark i farleg posisjon. Ruben-Kenneth Brandal klinka ballen i lengste stolpe og ut. Ei Hareid-scoring låg i lufta, og det gjekk ikkje lenge før målscorar August Brandal kunne juble for scoring nummer to.

Brandal fekk ein lang ball i bakrom, og Hareid-vingen regelrett parkerte Godøy-forsvaret før han la ballen kontrollert forbi keeper og i mål. Hareid hadde snudd kampen, og kunne gå til pause på stillinga 2-1.

Høg temperatur og store sjansar

Sjølv om 2.omgangen vart mållaus, var den minst like spennande som den fyrste. Heimelaget varta opp med fleire fine angrep og godt spel. Bendik Engen, Henrik Holstad og Ruben-Kenneth Brandal hadde alle sine sjansar, men Hareid greidde likevel ikkje å punktere kampen.

For kvart minutt som gjekk auka temperaturen i kampen. Med 2-1 og viktige poeng på spel, vart det uhyre spennande mot slutten av kampen.Drø;ye 10 minutt før slutt sette gjestane ein støkk i heimelaget når ein volley trefte utsida av stolpen. Heimelaget slapp med skrekken, men det var intense sluttminutt der Godøy pressa på for utlikning. Hareid stod imot presset frå gjestane og kriga for å sikre seg alle tre poenga. Godøy kom ikkje nærare enn stolpetreffet og dermed kunne Hareid juble for sesongens fyrste trepoengar.

-Veldig deilig!

Hareid har ikkje hatt mykje å juble for så langt i år, men dei har levert fleire gode kampar og har utan tvil fortent å ta poeng i fleire av dei. I dag løsna det endelig for dei raudkledde, og stemninga i garderoba var elektrisk etter kampslutt.

-Det var utruleg deilig å vinne i dag. Vi har jobba hardt, og gutane har stått på i alle kampane og på kvar einaste trening veke inn og veke ut. Alle som har holdt på med fotball veit kor viktig det er å få ein slik siger og då få bekrefta at vi er gode nok til å vinne fotballkampar. Eg unnar alle i gruppa denne seieren i dag, dei har stått på og gitt alt dei kan for å få desse tre poenga, sa ein sprudlande Moldskred etter kampen.
Ref: Vikebladet

Hareid skal i dei neste to kampane møte Valder og Sykkylven, to kampar som kan bli avgjerande i kampen om å halde seg i 4.divisjon
Hareid stilte slik:
Sigve Overå Hide - Håvard Knudsen Bjåstad, Lars Roar Holstad (Benjamin Reite), Martin Nikolai Longva, Nauris Driksna - Bendik Engen, Ruben-Kenneth Brandal, Ola Kalvø Vattøy, Andreas Nesset, Henrik Holstad (Kim André Lid Alvestad) - August Brandal (Martinus Røyset Bakken)

20.05 Rollon-Hareid 6-2

Fredag 18.mai var det klart for ny runde i 4.divisjon. Hareid tok turen til Ålesund for å møte Rollon.
Dessverre for Hareid fekk heimelaget ein knallstart på kampen og gikk opp i føringa allereide etter 25 sekunder. Dei la også på til 2-0 minutter etter 1-0 scoringa. Dette var ikkje den opninga Hareid såg føre seg. Rollon var eit fysisk sterkt lag og det viste dei i første omgang. Det blei en tung omgang for Hareid som låg under 5-0 til pause. Etter kvilen såg vi eit heilt anna lag på bana. Dei låg bedre i ramma, sprang meir og fighta meir. Først reduserte Bendik Engen, etter eit fint angrep der Andreas Nesset jr slo ei god pasning i bakrom til Ruben Kenneth som la 45 grader ut til Bendik som breisida ballen i mål. Deretter fikk Rollon eit straffespark som Sigve Overå Hide redda meisterlig før Hareid fikk ei straffe som Ola Kalvø Vattøy satte sikkert i mål.
Det blei likevel tap for Hareid, som snart bør begynde å plukke poeng. Neste sjanse er heimekampen mot Godøy torsdag 24.mai kl 18.30.

Hareid stilte slik:
Rikard Osnes (Sigve O. Hide 46.min) Fredrik Andresen-Martin Longva (Tarje D.Riise 80.min) Benjamin Reite (Markus Hareide 65.min) Henrik Holstad Hareide-Ola Kalvø Vattøy-Andreas Nesset jr-Ruben Kenneth Brandal-Kim A. Alvestad (Gustav Bjørlykke 46.min) August Brandal (Håvard Bjåstad 83.min) Bendik Engen.

07.05 Hareid-Emblem 1-3

hareidemblem.jpg
Fredag 4.mai tok Hareid i mot Emblem på Hareidsmyrane KGB. Dei har våre revansjesugne sidan det sure tapet mot LGFK forrige fredag og håpte å vise det no denne runda.
Hareid opna best og skapte to sjansar før det var spelt 10 minutter. Ola K. Vattøy slo ein fin ball gjennom til Kim-Andre som tok seg forbi to spelarar før han avslutta i ein Emblem-spelar. På returen klinka August Brandal ballen over mål frå rundt 20 meter.
Etter dette tok Emblem fullstendig over. Dei scora på sin første sjanse i kampen. Sondre Hamnøy fekk ballen på rundt 25 meter før han drog seg innover i bana og skaut. Ballen gjekk via fingrane på Hareid-keeper Rikard Osnes og i mål. Eit mål Rikard kanskje kunne avverga. Etter målet såg det ut som at lufta gjekk ut av Hareidskarane og Emblem scora både 0-2 og 0-3 før pause. Nauris Driksna fekk ein gyllen muligheit til å redusere like før pause då Emblem-keeperen klarte og rote vekk ballen etter eit godt press frå August. Driksna klarte aldri å få avslutta på mål. Og dermed gjekk laga til pause på 0-3.
Etter kvilen løfta heimelaget seg mange hakk og var klart bedre enn Emblem, utan at måla kom. Henrik Holstad fekk ein stor sjanse etter eit flott angrep der Fredrik Andresen kom rundt på høgrekanten og la inn til Holstad som plasserte ballen like utanfor. Heilt på tampen scora til slutt Hareid. Bendik Engen fekk ballen på 16 meter og plasserte den fint nede i høgre hjørnet for keeper. Hareid måtte nøye seg med det eine målet og det endte med 1-3 tap.
NB! Martin Longva spelte sin første kamp for Hareid sidan 2014. Han kom inn utover i 2.omg og viste fort at han blir ein viktig mann for dette unge hareidlaget framover. Vi kan også nevne at Lars Roar Holstad spelte sin første seriekamp mot Emblem. Han bringe fysikk og tryggheit i dette laget.

Hareid stilte med følgande mannskap:
Rikard Osnes-Fredrik A-Benjamin R-Håvard B-Henrik H.H-Ola K.V-Andreas N (Lars R 46 min)-Nauris D-Bendik E-August B-Kim A (Martin Longva 60 min).

30.04 LGFK-Hareid 4-3

skuffa_gjeng_etter_4-3_tapet_mot_lgfk.jpg
Fredag 27.april var det klart for 3.runde i 4.divisjon. Hareid reiste til Larsnes for å spele Ytre-derby mot Larsnes/Gursken.
Hareid opna i høgt press slik dei har gjort i dei to første kampane denne sesongen. Og det skulle dei få betalt for allereide etter 7 minutt. Eit skot i krysstanga frå Ola Kalvø Vattøy, enda opp i føtene til August Brandal som kunne sette ballen sikkert i mål frå fem meter. Ein pangstart for Hareidsguttane. Det skulle ikkje ta lang tid før det andre målet kom. Eit par minutt seinare jaga August ein ball frå Håvard Bjåstad, ballen var for dårlig og endte opp i føtene til ein LGFK forsvarar som ikkje hadde orientert seg godt nok i forhold til kvar keeperen stod og sentra ballen i eit tomt mål. 2-0 til Hareid. Men, berre nokre minutt etter 2-0 målet kom reduseringa. Eit innlegg frå venstre enda opp i føtene på Andreas Rekdal som kunne breiside inn reduseringa. 1-2 allereide etter 15 minutter. Etter den scoringa roa kampen seg litt. Hareid låg godt defensivt og skapte eit par farlege overgongar utan at det vart scoringar av det. Rett før pause burde det stått 1-3. Etter ein corner landa ballen midt foran mål, der ein heil haug av hareidspelarar stod og venta på den, men ingen klarte å sette den i mål.
Starten av andre omgang starta slik den første begynte. Hareid opna i høgt tempo og stressa LGFK. Og Hareid var nære både 1-3 og 1-4. Først var Bendik nær etter ein fin overgong, men keeperen fikk akkurat ein finger på den. Kim Alvestad fikk også ein muligheit når han kom aleine med keeper ganske skrått. Skuddet til Kim endte med nok ein corner til gjestane. LGFK hadde banespelet med skapte ikkje det store. Hareid var alltid farlege på kontringar, og det skulle LGFK få svi for etter 75 minutter. August Brandal kom seg forbi forsvarslinja til LGFK, og sette ballen kontant i mål nede ved stolperota. 1-3 og dei fleste trudde at kampen var kjørt. Men, etter 83 minutter endte eit innlegg i mål etter at ballen hadde skifa retning på vei mot mål via Antoni Gardshol sin legg. Berre minutter etter reduseringa var Andreas Rekdal nok ein gong på rett plass til rett tid inne i boksa og kunne kontrollert sette inn utlikninga. På overtid kom LGFK seg rundt på kant og slo eit hardt innlegg langs bakken. Inne foran mål venta Anders Vaagen. Han satte inn 4-3 og kampen var snudd. Etter scoringa bles dommar, Rikard Olsen, av kampen.
Dette var 3 sure poeng som vart tapt for Hareidskarane. Dei stod på i 90 minutter, men fikk ikkje med seg noko heim.... på bildet ser du ein skuffa gjeng...

Hareid stillte med følgande mannskap:
Fredrik L-Fredrik A-Banjamin R-Antoni G-Henrik H.H-Ola K.V (William V.B 70 min) -Anderas N.jr-Hå;vard B (Ruben Kenneth 68 min) -Kim A-August B (Tarje D.R 88 min)-Bendik E.

22.04 Hareid-SIF/Hessa 2-3

straffem_lolavatt_y.jpg
Fredag 20. april sesongdebuterte Hareid på heimebane. Dei tok imot Sif/Hessa på Hareid stadion i eit skikkeleg dritvær. I starten av kampen var det rimeleg jamt mellom dei to laga, men etter kvart tok Hareid over føringa i kampen, og kom til mange nesten-sjansar. I det 28. minutt fekk August Brandal ein stor sjanse, utan å få ballen i mål. I staden kontra Sif/Hessa og skorte 0-1, etter at ballen var sist bort i Antoni Gardsol. Etter målet stod kampen og bikka, utan at nokon av laga klarte å skape noko særleg med sjansar. Det var før Andreas Nesset Jr vant ballen på Sif/Hessa si banehalve i det 42. minutt. Han satt fart framover, og klinka til med eit skudd frå rundt 20 meter. 1-1 og liv i kampen. Det resultatet heldt seg derimot ikkje lenge. For Sif/Hessa gjekk rett i angrep frå avspark og skorte 1-2 målet. Som om det ikkje var nok fekk Hareid eit mål til i fleisen. Ein Sif/Hessa spelar fekk stå heilt umarkert utanfor 16-meteren på ein corner, og skaut kontant inn 1-3 rett før pause.
Etter pause gjekk Hareid ut aggressivt, og styrte spelet. Hareid kom seg etter kvart til fleire gode forsøk, spesielt frå distanse, der dei hadde to gode skuddforsøk. Det aggressive spelet til Hareid skulle dei bli belønna for. I det 70. minutt fekk Hareid ei soleklar straffe. Den satt Ola Kalvø Vattøy sikkert til venstre i målet. 2-3, og Hareid var tilbake i kampen. Etter reduseringa fortsette Hareid å krige. Dei styrte spelet, og Sif/Hessa hadde berre eit par små-farlege kontringar. Hareid måtte i rundt det 75. minutt foreta seg eit bytte etter at Andreas Nesset Jr hadde skada seg, og inn kom i staden Andreas Skotheim. Hareid fortsette å presse på, og i det 80. minutt hadde Hareid sin største sjanse. Då Henrik Hareide Holstad skaut ballen i stolpen, og ut. Dei ga seg ikkje, og August kom seg blant anna til eit godt skudd. Ballen ville derimot ikkje inn, og det enda dessverre til slutt 2-3.

Hareid si lagoppstilling:
Fredrik Lonbakken-Fredrik Andresen- Benjamin Reite-Antoni Gardsol-Henrik Holstad Hareide-Ola Kalvø Vattøy-Andreas Nesset Jr (Andreas Skotheim 75min)- Håvard Bjåstad (Nauris Driksna 65min)-Bendik Engen-August Brandal-Kim André Alvestad
1234...333Neste
ARRANGEMENT

KLUBBKVELD

Tema:

"Frivilligheit" 

4.april kl.18.00

Hareidhallen

 

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR