hareid_il_logo_135.png

 

04.10. Årsmeldingar

Sesongen 2018 er over og dette betyr at alle lag i avdelinga må sende inn årsmeldingar. Årsmeldinga skal ta føre seg det dei ulike laga har gjort frå 1. januar 2018 til 31. desember 2018 (det vil seie at eventuelle cupar og anna eit lag har delteke i slutt november og desember i år skal med i meldinga, men kan etterleverast/reviderast inn).

Legg ved ein mal for kva som skal/bør vere med i ei årsmelding på slutten av vedlegget.

Absolutt siste frist for å sende inn årsmelding er torsdag 1. november.

Send årsmeldinga til fotball@hareidil.no (helst i wordformat) med "Årsmelding G/J X" som emnetittel.

MAL:
Barnefotball (7-12 år):

(1-2 sider)

1. Merk tydeleg øvst kva lag meldinga gjeld.
2. Kven har vore trenarar, lagleiarar, og hatt andre verv (som foreldregruppe, økonomisjef etc).
3. Namn på spelarar som har vore med. Ta også med dei som eventuelt har slutta undervegs.
4. Treningsmengd (per veke) og treningsstader
5. For 7-10 år: Turneringar laget har delteke på, både i regi av krinsen og andre. Og kor mange lag det er stilt med i desse turneringane. Har Hareid arrangert turnering? (ikkje list opp resultat frå kampane, skriv heller generelt om sportsleg framgang/tilbakegang).
For 11- og 12-årslag: Seriekampar (kva seriar? generelt om korleis det har gått). Eventuelle turneringar ein har delteke på.
6. Har laget hatt eigne økonomitiltak, eventuelle sosiale arrangement etc?
7. Kva har gått bra og kva har gått mindre bra denne sesongen? Kva gjer de annleis neste sesong? Føler laget at hjelpa frå styret har vore der om nødvendig?
8. Held alle i støtteapparatet fram? Eventuelle endringar.
9. Eventuelt
10. Lim gjerne inn eit lagbilete om det finst.

Ungdomsfotball (13-19 år):

(Max 3 sider)

1. Merk tydeleg øvst kva lag meldinga gjeld.
2. Kven har vore trenarar, lagleiarar, og hatt andre verv (som foreldregruppe, økonomisjef etc).
3. Namn på spelarar som har vore med. Ta også med dei som eventuelt har slutta undervegs. Eventuell spelarstatistikk (mål/kampar) om det finst.
+ Ta med spelarar som har hospitert med laget, i tillegg til dei som har hospitert oppover i systemet.
+ Eventuelle spelarar uttekne på tiltak i regi av krinsen (Team Søre, Team Sunnmøre, Team Møre, landslag etc)
+ Eventuelle spelarar hospitert med andre klubbar.
4. Treningsmengd (per veke) og treningsstader
5. Kva serie/divisjon har laget delteke i. Tabell/tabellar (kan klippast inn frå nettet). Resultat (berre Hareid sine kampar). Resultat evt. vinterkvalik. Evt. turneringar laget har delteke i og resultat/utfall frå desse.
6. Har laget hatt eigne økonomitiltak, eventuelle sosiale arrangement etc?
7. Kva har gått bra og kva har gått mindre bra denne sesongen? Føler laget at hjelpa frå styret har vore der om nødvendig?
8. Eventuelt
9. Lim gjerne inn eit lagbilete om det finst.

På førehand takk.
ARRANGEMENT

Årsmøte Hovudlaget

7.mars kl. 19.00

------------------------

Årsmøte Turngruppa

6.februar kl.19.00

Årsmøte Handball 

18.februar kl. 18.30

 

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR