hareid_il_logo_135.png

 

05.10. Rekruttere folk til styret

Styrevedtak:
For å rekruttere folk til styret

Styret ser ingen annan utveg enn at kvart lag stiller med ein representant til disposisjon i fotballstyret. Alle lag har mange engasjerte føresette og fotballen i Hareid er avhengig av engasjerte personar for å drive klubben vidare inn i framtida.

Frist for å melde inn representant er 01.11.18 til epost: fotball@hareidil.no
ARRANGEMENT

Årsmøte Hovudlaget

7.mars kl. 19.00

------------------------

Årsmøte Turn

6. Februar kl.19.00

Årsmøte Friidrett

14.februar kl. 19.00

Årsmøte Handball 

18.februar kl. 18.30

Årsmøte Trim

20. Februar kl. 19.00

Møtestad for alle årsmøter er på klubbhuset.

 

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR