hareid_il_logo_135.png

 

27.08. NFF Grasrottrenarkurs hausten 2018

Sunnmøre Fotballkrets har satt opp ein del Grasrottrenarkurs denne hausten. Kretsen ønskjer at alle klubbar, både kvalitetsklubbar og dei andre klubbane melder på så mange som mogleg på dei ulike delkursa.
I dei to nettsakene under kan du lese meir om detaljer og påmelding.

Vi kjem til å arrangere kurs innan desse kategoriane denne hausten:
- Grasrottrenarkurset: Del 1-2-3-4 (tre kvelder, eller ein kveld og ein helgedag)
- Barnefotballkvelden: Einkveldskurs (1800-2100)
- NFF Spelarutvikling B: Dette kurset skal SFK starte opp i november. Info kjem snarast.
- NFF Trenarveiledaren: 6 plassar i 2019. Invitasjon og søknad kjem i desember.

Får dykk sendt ut denne informasjonen til så mange som mogleg i klubben din snarast!
1. E-post til alle trenarane i klubben.
2. Nettsak på klubbens heimeside.
3. Andre sosiale medier.

Grasrottrenarkurs haust 2018:
https://www.fotball.no/kretser/sunnmore/klubb-leder-og-trener/aktuelt/2018/grasrottrenarkursa-for-hausten-2018/

Grasrottrenarkurs for kvinner:
https://www.fotball.no/kretser/sunnmore/klubb-leder-og-trener/aktuelt/2018/grasrottrenarkurs-berre-for-kvinner/

Årshjul Sunnmøre Fotballkrets:
https://www.fotball.no/kretser/sunnmore/om-kretsen/arshjul/
ARRANGEMENT

_________________________

Ekstraordinært årsmøte Fotballgruppa

Onsdag 12.12.18. Kl. 18.00

Klubbuset

__________________________

Les alt om Grendacupen her:

grendacupen.hareidil.no

__________________________

MiTT VALG KURS

27.oktober

Melshorn Hotell

 

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR