hareid_il_logo_135.png

 

02.03. Årsmøte Hareid IL Hovudstyre 8.mars

Vi ønskjer medlemmer i Hareid Idrettslag velkomne til årsmøte!

Styret viser til innkalling til årsmøte i annonse i Vikebladet/VP.

Årsmøtet vert den 08. mars 2018 kl. 19.00 i Festsalen på klubbhuset.

Sakliste for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenning av dei med stemmerett
Sak 2: Godkjenne innkallinga
Sak 3: Godkjenne saklista
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velje dirigent
Sak 6: Velje referent
Sak 7: Velje to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Hovudstyret og gruppene sine årsmeldingar for 2017
Sak 9: Hovudstyret og gruppene sine rekneskap for 2017 i
revidert stand
Sak 10: Orientering om fotballhallen v/Harald Møller
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter
Sak 12: Budsjett 2018 for hovudlaget og gruppene
Sak 13: Val av
13.1 Styreleiar
13.2 Andre styremedlemmer
13.3 2 varamedlemmer
13.4 2 medlemmer i Heidersmerkenemnda
13.5 To revisorar
13.6 2 representantar til Hareid Idrettsråd.
13.7 Leiar av valnemnda
13.8 Varamedlem til valnemnda


Med helsing
Styret i Hareid IL


Årsmelding og resultatrekneskap vil ved årsmøtet bli presentert med signaturar. Revisjon er ikkje ferdig enno!
HIL ønskjer å begrense bruken av papir og trykkekostnad og oppfordrar publikum sjølve til å skrive ut dokumenter dei treng..

- Sakliste
- Årsmelding HIL - Sak 8
- Resultatrekneskap 2017 - Sak 9
- Budsjett 2018 - Sak 12
- Medlemskontigent - Sak 11

rekneskap_mot_budsjett_2017_-_budsjett_2018.pdf
resultatrekneskap_hil_2017.pdf
sakliste_rsm_te_hil.pdf
sak_11_medlemskontingent.pdf
valnemnd_hil02-03-2018.pdf
_rsmelding.pdf

03.03. Nye styre i HIL

Anitawaage/hs2017.jpg

Tilråding frå valnemnda blei under årsmøte, 02.mars tatt til følgje, noke som gir følgjande styresammensetning i HIL.

Leiar: Vegard Gjerde, Nestleiar: Harald Møller

Styremedlem: Cecilie Bjørlykke, Jeanette Teigene og Ann Magritt Bjåstad Vikebakk.

Vara: (ikkje til stades på bilete) Bernhard Harkjerr og Cecilie Skeide.

HOVUDSTYRET Hareid IL 2017:

Leiar:
Vegard Gjerde
Tlf. 90 53 61 41, leiar@hareidil.no

Nestleiar:
Harald Møller

Styremedlem:
Cecilie Bjørlykke
Jeanette Teigene
Ann Magritt Bjåstad Vikebakk

1.vara:
Bernhard Harkjerr
2.vara:
Cecilie Skeide


Dagleg leiar
Anita Waage
Tlf. 90 51 40 47, anita@hareidil.no
ARRANGEMENT

_________________________

Ekstraordinært årsmøte Fotballgruppa

Onsdag 12.12.18. Kl. 18.00

Klubbuset

__________________________

Les alt om Grendacupen her:

grendacupen.hareidil.no

__________________________

MiTT VALG KURS

27.oktober

Melshorn Hotell

 

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL
GENERALSPONSOR