hareid_il_logo_135.png

 

Om Hareid IL Fotball

Klubbfargar:
Drakt: Raud
Shorts:Blå;
Strømper: Raud
Bortedrakter: Gule eller kvite

2019:
Leiar fotballgruppa:
Per Johan Rise - fotballeiar@hareidil.no

Sportsleg leiar:
Cecilie Bjørlykke - fotball@hareidil.no

Daglig leiar HIL:
Anita Waage, tlf. 90514047 - anita@hareidil.no


Hareid IL vart starta opp i romjula 1922 (då som Haraeid Turnlag. Organisert fotball kom i gang like etter krigen, og Hareid har hatt lag i serien frå 1946 og fram til i dag. Fotballprestasjonane har variert, men stort sett vore gode sett i ein sunnmørsk målestokk. Det gjeld spesielt frå 70-talet og utover. Frå 1981 til 1990 + 1992 spelte Hareid sitt senior herrelag i noverande 2.-divisjon. Etter den tid har a-laget heldt seg i 3.-divisjon med unntak av to sesongar i 4.-divisjon i 1999 og 2000. Hareid hadde også eit godt damelag på slutten av 80-talet og starten av 90-talet.

Hareid IL Fotball er ein breiddeklubb. Vi har aldersbestemte lag både for gutar og jenter. Vi har også gode treningstilhøve. Hareid stadion er ein tradisjonsrik arena. I 2007 fekk vi også kunstgrasbane, kalla Hareidsmyrane stadion, som avløyste bruken av dei to grusbanene. Om vinteren trenar mange av våre lag i Hareidhallen eller i andre gymsalar i kommunen.
ARRANGEMENT

Årsmøte Hovudlaget

7.mars kl. 19.00

------------------------

Årsmøte Turn

6. Februar kl.19.00

Årsmøte Friidrett

14.februar kl. 19.00

Årsmøte Handball 

18.februar kl. 18.30

Årsmøte Trim

20. Februar kl. 19.00

Møtestad for alle årsmøter er på klubbhuset.

 

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR