hareid_il_logo_135.png

 

TABELL OG TERMIN, SMÅGUTELAGA 2015

* SMG14, 1.-divisjon 9-ar vår 2015

* SMG13 (ikkje divisjoninndelng) sjuar avd. 3 vår 2015

10.07. Divisjonsinndeling og terminlister for ungdomslaga hausten 2014

Juniorlaget i 2.-divisjon
Gutelaget i 2.-divisjon
G14 9-ar 1.-divisjon
G13 9-ar 1.-divisjon
J13 sjuar avd. 4 (ikkje divisjonsinndelt)
J14 9-ar (ikkje divisjonsinndelt, serien går vår-haust)
J16 1.-divisjon
J16 sjuar 1.-divisjon

Tabell og termin Hareid sien smågutelag hausten 2013

Hareid stiller tre lag i småguteseriane denne hausten.

G14 1.-divisjon 11-ar

G14 2.-divisjon sjuar

G13 1.-divisjon sjuar (MIX)

Tabell og termin smågutelaga våren 2013

Hareid deltek med tre smågutelag i år/vår.

Det blir sett opp nye avdelingar frå hausten av.

* G14 1.-divisjon 11-ar 

* G13 2.-divisjon sjuar avdeling 2 (Hareid mix)

* G13 2.-divisjon sjuar avdeling 3 (Hareid 2)

Tabellar og terminlister, smågutelaga, haust 2012

* 11-arlaget, G14, 2.-divisjon avd. 1.

* Sjuarlaget, G13, 2.-divisjon avd. 2.

Tabell og terminliste smågute 2012

Hareid stiller med eitt 11-arlag i 14-årsseriane

og eitt sjuarlag i 13-årsseriane

Tabellar og terminlister, Hareid sine smågutelag, haust 2011

* Gutar 14 år, 2.-divisjon 11-ar
* Gutar 13 år, 1.-divisjon, sjuar
* Gutar 13 år, 2.-divisjon, haust 

Tabellar og terminlister for Hareid sine smågutelag

Hareid har med tre lag i småguteseriane i 2011. Her er linkar til tabellane og terminlistene.

* Gutar 14, 2.-divisjon Vår

* Gutar 14 år, sjuarserien, Vår

* Gutar 13 år, sjuarserien, Vår

ARRANGEMENT

Årsmøte Hovudlaget

7.mars kl. 19.00

------------------------

Årsmøte Turn

6. Februar kl.19.00

Årsmøte Friidrett

14.februar kl. 19.00

Årsmøte Handball 

18.februar kl. 18.30

Årsmøte Trim

20. Februar kl. 19.00

Møtestad for alle årsmøter er på klubbhuset.

 

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL

 17_kvalitetsklubb_emblem_cmyk_positiv_godkjent.jpg
   SPONSORAR