hareid_il_logo_135.png

 
27.09. Hareid il søkjer dagleg leiar
logo_hil.png

Vår daglege leiar tar permisjon i eit år og vi søkjer difor etter ein vikar med mogligheit for fast tilsetjing.

Noverande daglege leiar Anita Waage, har takka ja til eit engasjement i Norges Fotballforbund ut 2020.

Søknadsfrist: 15.oktober

Sjå vedlagte utlysing:

utlysing_dagleg_leiar_002_.pdf
25.09. Hummel blir ny utstyrslevrandør!

Hareid IL byter utstyrslevrandør frå Umbro til Hummel.

Styret informerer om at Hummel blir ny utstyrsleverandør til alle gruppene i idrettslaget. 

Dette er nøye vurdert av fleire grupper og avgjersla er teken med tanke på gode fordelar for klubben og gunstigare prisar på drakter og klubbkolleksjon til medlemmane. Hummel har produkter i god kvalitet og egner seg godt for våre aktivitetar.

Avtalen trer i kraft frå 1.januar 2020 og er ein 3-års avtale.

Lokal forhandlar blir Sport1 på Hareid.

14.11. frå årsmøtet: Her er det nye styret
14.11. frå årsmøtet: Her er det nye styret
Den 12. november blei årleg møte i Hareid Idrettslag Fotball holdt på klubbhuset. Her møtte mykje folk opp, og det er tydleg at engasjementet i Hareid-fotballen er sterkt.På mange måtar har det vore eit litt turbulent år for fotballstyret. I løpet av året har styret hatt tre ulike leiarar, Per Johan Rise, Einar Orten Trovåg og Terje Giskeødegård Balsnes. Til tross for desse utfordringane har styret fått utretta mykje. Mykje takket vere at mange engasjerte i Hareid Fotball har lagt ned ein framifrå innsats. Dei viktigaste sakene i styret i år har vore å følgje opp eksisterande lag, og starte opp igjen nye. Arrangere gode arrangement, og det er lagt mykje fokus på kategorien økonomi. Prakteksempelet på oppstart av nye lag er Hareid 2, som styret og spesielt Einar Orten Trovåg har stabla på beina igjen etter ei tid utan eit andrelag på Hareid. Etter oppstart på våren, fekk dei dispensasjon til å spele i den lokale sjuarserien. Der blei det meldt inn ei bruttotropp på heile 30 spelarar, noko som er svært imponerande! Når det kjem til arrangement har fotballgruppa arrangert supersøndag, to miniturneringar og Sparebanken Møre Fotballcamp. Fotballcupen blei ein braksuksess med heile 69 påmeldte barn, og det er noko som bør byggast vidare på. Når det gjeld økonomi har det vore eit litt trøblete år, men her har styret tatt grep og merka av ein eigen økonomileiar i neste års styre. To av styret sine leiarar i år, Einar Orten Trovåg og Terje Giskeødegård Balsnes oppsumerar sesongen med at det har skjedd veldig mykje bra i år, og at innsatsen blant alle engasjerte har vore framifrå. Dei tenkjer at framtida til Hareid-fotballen slett ikkje ser so verst ut. Årsmøtet Under sjølve årsmøtet var det tydleg mykje engasjement frå dei fleste som var tilstades. Spesielt då det gjaldt fotballgruppa si årsmelding og reknskap for 2019, og då treningsavgiftene skulle fastsettast for sesongen 2020. Då blei det stemt fram at treningsavgifta for Jr. og Senior skulle reduserast til 2500 kr og 2700 kr. Økonomien var som sagt eit viktig tema, og budsjettet for Fotball 2020 blei gjennomgått og godkjent med merknadar. So var det tid for val av det nye styret, der la valnemda fram følgande forslag, som også blei godkjent: Styreleiar: Anders Riise valt for 1 år. Nestleiar: Anders Eidsvik valt for 2 år. Andre styremedlemmar - Sport - Ruben Kenneth Brandal, 2 år.                                    -Materiell - Silja Øvrelid, 2 år                                    -Økonomi - Terje Giskeødegård Balsnes, 1 år. I tillegg sit Sonja Bjørlykke (arrangement), Sindre Breivik (anlegg) og Evelyn Røren (verdi). Vi ønskjer det nye styret mykje lykke til, og takkar det gamle for ein framifrå innsats!
14.11.19 18:55

LEIGE FESTLOKALE?

HAREID IL KLUBBHUS

Tlf. 91546619 / 90514047

Sjekk her for ledig tid.

Sjå våre festlokale. Klikk oppe i høgre hjørne for store bilde.

INFOTAVLA

Oversikt treningstider Hareidhallen 2019/2020

Gjeld frå 1.oktober!

Sjå link under..

treningstider_hareidhallen_2019.pdf

Meld deg inn i Hareid IL ved å klikke på 'Min idrett'. Her kan du registrere og endre personlege opplysningar.

min_idrett.png
Facebook.com/HareidIL
 
Twitter.com/HareidIL
GENERALSPONSOR

 

 


                                                    HOVUDSPONSORAR